Zarząd

Jan Maria Dyga – prezes
Andrzej Czop – wiceprezes
Piotr Oczkowski – skarbnik
 

koordynator ds. projektów: Piotr Oczkowski

Adres:

ul. Studzienna 6
44-100 Gliwice
tel. 32 231 55 36, kom. 885 520 278
e-mail: kikgliwice@gmail.com