O nas

Klub „Perełka” to miejsce, które od 39 lat nierozerwalnie związane jest z kulturą i historią Gliwic. Jego początki sięgają roku 1970, kiedy to w mieszczącej się tu wówczas świetlicy spółdzielczej rozpoczęła pracę Barbara Bień. To ona właśnie, po przeprowadzeniu gruntownego remontu, przekształciła skromną świetlicę w prężnie działającą placówkę kulturalno-oświatową: Międzyspółdzielniany Klub „Perełka”. Prowadziła ją nieprzerwanie przez 35 lat, najpierw jako kierownik, a po sprywatyzowaniu w 1991 roku jako właściciel. Dzięki jej odważnej decyzji oraz przychylności i wieloletniemu wsparciu Samorządu Miasta, udało się w trudnym okresie przemian gospodarczych uchronić to miejsce przed losem, jaki spotkał wówczas wiele innych instytucji kulturalnych. Nie uległo ono likwidacji, ale mogło kontynuować swoją działalność z pożytkiem dla miasta i jego mieszkańców. Wiedza, kultura osobista, szerokie kontakty, profesjonalizm i otwartość na ludzi, pozwoliły Barbarze Bień skupić wokół „Perełki” wielu cenionych specjalistów ze wszystkich niemal dziedzin sztuki, którzy przez te lata wspólnie z nią tworzyli profil i niepowtarzalny klimat tego miejsca, inicjując i rozwijając wiele cennych przedsięwzięć. Było ich tak wiele, że nie sposób w tym krótkim szkicu przedstawić wszystkich.
I. Literatura – założenie w 1970 roku przez Adama Janusza Bienia i Barbarę Bień Koła Literatury Współczesnej. W roku 1980 zostaje przekształcone w Gliwicką Grupę Literacką, zrzeszającą m.in. takich twórców, jak Jan Strządała, Aleksander Chłopek, Stefan Listosz, Jerzy Suchanek, Beata Grzesik, Lesław Nowara oraz wielu innych znanych obecnie literatów. We wrześniu 1994 roku z inicjatywy Lesława Nowary oraz Andrzeja Jarczewskiego, powołano w ramach Grupy Klub Literacki w Gliwicach, istniejący do chwili obecnej. Działalność ta zaowocowała licznymi debiutami i publikacjami oraz nagrodami na konkursach ogólnopolskich, m.in. Aleksandry Wojtkiewicz, Marty Podgórnik i Krzysztofa Siwczyka. Klub prowadzi warsztaty literackie oraz dwie imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Turniej Jednego Wiersza i Gliwicką Noc Poetów.
II. Plastyka – powstanie w 1970 roku Gliwickiej Grupy Plastyków Nieprofesjonalnych, która przekształciła się następnie w Grupę Plastyczną „Kontrast” i dała początek innym tego typu grupom („Faun” przy TPZG, „Zarys”). Z działalnością tej grupy wiążą się nazwiska tak znanych w kraju i za granicą twórców nieprofesjonalnych, jak m.in.  Bronisław i Eugeniusz Krawczukowie, Joanna Tor-Mieszczak, Janina Motyka, Maria Jaworska i wielu innych. W galerii klubu odbyły się dziesiątki wystaw plastyków amatorów i profesjonalistów z kraju oraz zagranicy. W okresie, kiedy ZPAP Oddział Gliwice-Zabrze pozbawiony był swojej siedziby, klub użyczał związkowi swoich pomieszczeń na wystawy, zebrania i spotkania.
III. Muzyka – w 1997 roku zainicjowano cykl koncertów kameralnych „Salon muzyczny”, przekształcony następnie w „Poranki muzyczne u Rajców” a obecnie „Gliwickie podwieczorki muzyczne”. Od roku 1999 prowadzony jest program edukacji muzycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Mała Akademia Muzyczna”. Od roku 2000 organizowany jest corocznie międzynarodowy „Gliwicki Festiwal Bachowski”. Dzięki tym inicjatywom gliwiccy melomani mieli okazję spotkać się z najwybitniejszymi muzykami z kraju i zagranicy. Festiwal stał się jedną z najbardziej cenionych imprez tego typu w kraju, przyciągając do Gliwic słuchaczy z całego regionu i sąsiednich województw. Szczególnie cenioną częścią działalności klubu była praca z dziećmi i młodzieżą. Jej owoc, to liczne działające przy klubie zespoły muzyczne i estradowe, studium teatralne, a przede wszystkim dziecięce zespoły wokalno-taneczne: „Gwar” i „Rytm”, zdobywające na licznych festiwalach i przeglądach czołowe miejsca i główne nagrody. Na klubowej estradzie pierwsze kroki stawiali tak znakomici artyści, jak m.in. Grażyna Świtała, Katarzyna Groniec, Katarzyna Jamróz, znakomity solista operowy Juliusz Ursyn-Niemcewicz, kompozytor Norbert Blacha i wielu innych muzyków związanych z tak renomowanymi orkiestrami, jak NOSPR.
W 1994 roku przy klubie „Perełka” rozpoczął działalność Klub Samotnych. Powstał on na prośbę zainteresowanych, osób samotnych uczestniczących w imprezach kulturalnych „Perełki”. Organizowano dla nich sobotnio-niedzielne bezalkoholowe wieczorki taneczne połączone z imprezami artystycznymi i konkursami, spotkania świąteczne, wspólne wycieczki, porady psychologiczne.
Swoje szczególne miejsce ma klub również w historii naszego miasta, szczególnie w przełomowym okresie lat 80 i stanu wojennego. To właśnie tutaj rodziła się gliwicka „Solidarność”, przez długi czas miała tu swoją siedzibę, odbywały się spotkania związkowe oraz spotkania gliwickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Obecnie spadkobiercą i kontynuatorem działalności dawnej „Perełki” jest powołane w 2004 roku przez Barbarę Bień i Piotra Oczkowskiego stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych.